Tên Quỹ NAV % thay đổi
22.725,15 0,42
10.309 -0,04
6.585,93 0,33
12.700,43 0,18
8.972,01 0,46
8.974 0,49
VNIndex: 584.08 0.80 0.14%
VN30Index: 613.41 -0.49 -0.08%
HNXIndex: 76.90 0.58 0.77%
HNX30Index: 136.36 0.93 0.68%

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam (VFM) là công ty quản lý quỹ trong nước đầu tiên hoạt động tại Việt Nam cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tài chính đa dạng cho nhà đầu tư trong và ngoài nước thông qua các quỹ đầu tư và dịch vụ quản lý danh mục đầu tư.

Được thành lập từ năm 2003, công ty VFM hiện đang dẫn đầu thị trường ngành quản lý quỹ nội địa với tổng giá trị tài sản quản lý lớn nhất thông qua số lượng quỹ đầu tư nhiều nhất trên thị trường. Công ty có mạng lưới kết nối rộng lớn với nhà đầu tư cá nhân và pháp nhân trong và ngoài nước. Trụ sở chính được đặt ở Tp. HCM và văn phòng chi nhánh tại Hà Nội.


Dragon Capital Sacombank HSC